Trener personalny

PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI

"Problem z zazdrością polega bowiem nie na tym, żeby jej nie było,
lecz na tym, abyśmy to my nad nią panowali, nie zaś ona nad nami".

Bogdan Wojciszke
ATRAKCYJNOŚĆ PSYCHOFIZYCZNA JAKO NARZĘDZIE WPŁYWU SPOŁECZNEGO

KOMUNIKACJA W ZWIĄZKU

Opinie
Opinie
Przebieg treningu
i cennik
Polecane książki,
artykuły i filmy