Trener personalny

PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI

„Problem z zazdrością polega bowiem nie na tym, żeby jej nie było,

lecz na tym, abyśmy to my nad nią panowali, nie zaś ona nad nami”.

Bogdan Wojciszke

ATRAKCYJNOŚĆ PSYCHOFIZYCZNA JAKO NARZĘDZIE WPŁYWU SPOŁECZNEGO

KOMUNIKACJA W ZWIĄZKU

Opinie

Opinie

Przebieg treningu
i cennik

Polecane książki,
artykuły i filmy